Naam van je dienst

Gratis

Cursusprogramma ‘Business Case voor implementatie van innovaties in de gezondheidszorg’
 

De zorg kent een groeide zorgvraag terwijl de zorgcapaciteit wordt aangetast door een oplopend ziekten verzuim van zorgverleners en dat gaat de patiënt merken omdat er minder tijd voor de patiënt is om voor te zorgen. En door de stijgende energiekosten komen ziekenhuizen en zorginstellingen in financiële problemen.  Slimmer en duurzamer werken helpt de zorg te verbeteren en om de kosten van de zorg en huisvesting te verlagen. Asha Nagesser, programmaleider van het cursusprogramma ‘Business Case voor implementatie van innovaties in de gezondheidszorg’ zal met voorbeelden vertellen wat het cursusprogramma jou en jouw ziekenhuis of zorginstelling kan brengen voor betere zorg en huisvesting.

Drie vragen vormen de basis voor de opzet van het cursusprogramma:

 • Wat levert passende zorg de patiënt, cliënt of eindgebruiker op?
 • Hoe kunnen betere kwaliteit van zorg, arbeids- en tijdbesparing en gerealiseerd worden?
 • Welke sleuteltechnologieën kunnen ondersteunen om meervoudige en maatschappelijke impact te maken?


Cursusprogramma ‘Business Case voor implementatie van innovaties in de gezondheidszorg ‘Werk maken van implementatie bij zorginnovaties’. Het cursusprogramma versterkt uw vermogen om:

 • Zorg innovaties te beoordelen op de ervaringen van zorgvragers en zorgverleners, sustainable development goals en te prioriteren naar impact en risico;
 • Meer en slimmer gebruik te maken van zorg innovaties;
 • Kunnen beoordelen van nut en de haalbaarheid van zorginnovaties voor de eigen werkomgeving door het opstellen van een business case en het;
 • Maken van een implementatieplan.


Wat maakt deze leergang uniek?

Cursisten leren denken en kijken in bredere verbanden leren denken en kijken. Docenten delen hun opgedane praktijkervaringen, kennis, inzichten en valkuilen bij implementatie.
Het is een leergang van de praktijk voor de praktijk:

 • Rode lijn met aparte lessen die raakvlakken hebben met andere lessen van de leergang. Er is samenhang in plaats van losse inhoudelijke lessen.
 • Uitgewerkte business case voor de eigen organisatie die ´implementatie-proof´ is
 • Ontstaan van netwerk waar mensen en organisaties deel van willen uitmaken voor toekomstgerichter denken en werken.
 • Slimme zakelijke en persoonlijke investering in het opdoen van nieuwe kennis, vaardigheden, inzichten en waardevolle uitbreiding van netwerk. Deelname geeft cursisten een voorsprong in hun werk of project.


10 cursussen: 

1.      De toekomst en zog; 

2.      Betekenisvol ondernemen in de zorg; 

3.      Kansrijke business case opstellen; 

4.      Implementatie van zorginnovaties; 

5.      Risicomanagement en validatie; 

6.     Projectmanagement; 

7.     Programma van wensen; 

8.     Routekaart bij innoveren in de zorg; 

9.     Communicatie; 

10.  Stuurinformatie: meten is weten.

Meer informatie over innovaties, zie:


Wij nodigen jou graag uit voor mini-Webinar over het cursusprogramma ‘Business Case voor implementatie van innovaties in de gezondheidszorg’

Gastheer en gespreksleider
Cees van Beukering | E&R |
Secretariaat: Rian Teklenburg
Spaanders 5, 5684 KJ, Best
☎ +31(0)6-42248405
[email protected]
www.economie-ruimte.nl
www.leergangzorginnovatie.nl