Praktische informatie

 • Duur: 30 dagdelen
 • Startdatum: 7 februari 2024 en vervolgens om de twee weken uitgezonderd de vakantie periodes
 • Tijd: 09:30 – 16:30 uur waarna nog gelegenheid is om persoonlijke vragen aan de docent voor te leggen
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten en aanmelden: 
 • Mocht u nog vragen hebben of graag een begeleidend gesprek met Asha Nagesser | HoopWerkt! | E&R Koploper in Gezondheid & Gezondheidszorg en Programmaleider van de opleiding | 06-12843852 |
 • Noot:
  • Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de start van de leergang uitgesteld tot dat er voldoende aanmeldingen zijn. Deelnemers die zich reeds hebben opgegeven worden hierover op tijd geïnformeerd.
  • Wanneer u als deelnemer na inschrijving afmeld rekenen wij 10% van de inschrijfkosten als administratieve kosten.